Oferta

Księgowość
 • oferujemy rzetelne prowadzenie księgowości w zależności od formy prawnej i wybranej formy opodatkowania
 • przeprowadzamy kontrolę dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 • prowadzimy szczegółową ewidencję przychodów, kosztów oraz środków trwałych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzamy i wysyłamy roczne deklaracje podatkowe – CIT, PIT
Kardy i płace, ZUS
 • przygotowywanie umów, świadectw pracy oraz sporządzanie list płac oraz rachunków
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych
 • sporządzanie deklaracji PIT-8, PIT-4, PIT-11, PIT-40 i informacji dla osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń oraz deklaracji rozliczeniowych
 • obliczanie wysokość składek do zapłaty z tytułu ubezpieczeń.
Podatek VAT
 • przeprowadzamy kontrolę dokumentów pod kątem zgodności z ustawą podatku od towarów i usług
 • ustalamy wysokości podatku należnego płatnego do Urzędu, czy też zwrotu podatku VAT.
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje VAT.
Rozliczenia roczne
 • sporządzamy rozliczenia roczne z dochodów uzyskanych w Polsce z działalności oraz z innych tytułów m.in. umów o pracę, zleceń, dywidend itd.
 • rozliczamy dochody uzyskane za granicą z Urzędem w Polsce
 • współpracujemy również z firmą, która rozlicza dochody uzyskane za granicą oraz ustala wysokość zwrotu podatku w krajach takich jak: Austria, Belgia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania.
JPK

Od 01.01.2018r. już wszystkie firmy będą miały obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego Jednolite Pliki Kontrolne, co nie jest dla nas problemem ????

Dodatkowe usługi
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności/spółki, wyborze formy opodatkowania, podjęciu decyzji o opodatkowaniu podatkiem VAT, doborze form zatrudniania w firmie
 • wyprowadzanie zaległości księgowe, podatkowe oraz związane z dokumentacją zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS, ochrony środowiska oraz pism i wniosków do US/ZUS
 • przygotowywanie wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – VZM
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • reprezentowanie przedsiębiorcę przed organami administracji państwowej podczas kontroli oraz składanie w jego imieniu deklaracji i wniosków drogą elektroniczną po uprzednio udzielonym pełnomocnictwie.
 • oferujemy również możliwość rozszerzenia usług stosownie do zapotrzebowania firmy