Dodatkowe usługi

  • pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności/spółki, wyborze formy opodatkowania, podjęciu decyzji o opodatkowaniu podatkiem VAT, doborze form zatrudniania w firmie
  • wyprowadzanie zaległości księgowe, podatkowe oraz związane z dokumentacją zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS
  • sporządzanie sprawozdań GUS, ochrony środowiska oraz pism i wniosków do US/ZUS
  • przygotowywanie wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – VZM
  • sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • reprezentowanie przedsiębiorcę przed organami administracji państwowej podczas kontroli oraz składanie w jego imieniu deklaracji i wniosków drogą elektroniczną po uprzednio udzielonym pełnomocnictwie.
  • oferujemy również możliwość rozszerzenia usług stosownie do zapotrzebowania firmy

sporządzanie sprawozdań finansowych