JPK

Od 01.01.2018r. już wszystkie firmy będą miały obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego Jednolite Pliki Kontrolne, co nie jest dla nas problemem

Jednolite Pliki Kontrolne