Księgowość

  • oferujemy rzetelne prowadzenie księgowości w zależności od formy prawnej i wybranej formy opodatkowania
  • przeprowadzamy kontrolę dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
  • prowadzimy szczegółową ewidencję przychodów, kosztów oraz środków trwałych
  • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzamy i wysyłamy roczne deklaracje podatkowe – CIT, PIT

Prowadzenie księgowości dla firm