Podatek VAT

Prowadzimy ewidencje na potrzeby podatku od towarów i usług, zwanego podatkiem VAT. Sporządzamy comiesięczne deklaracje podatkowe.

Podatek Vat