Dodatkowe usługi księgowe – Cieszyn

Jako profesjonalne i kompleksowe biuro rachunkowe zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. W zakresie ich kompetencji znajduje się dokładnie informowanie na temat obowiązków podatkowych i celnych. Dodatkowo, zajmujemy się reprezentacją podatników przed organami administracji publicznej. Ponadto oferujemy:

  • pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności/spółki, wyborze formy opodatkowania, podjęciu decyzji o opodatkowaniu podatkiem VAT, doborze form zatrudniania w firmie;
  • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych oraz związanych z dokumentacją zgłoszeniową i rozliczeniową ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań GUS, ochrony środowiska oraz pism i wniosków do US/ZUS;
  • przygotowywanie wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – VZM;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracji państwowej podczas kontroli oraz składanie w jego imieniu deklaracji i wniosków drogą elektroniczną po uprzednio udzielonym pełnomocnictwie;
  • możliwość rozszerzenia usług stosownie do zapotrzebowania firmy.

sporządzanie sprawozdań finansowych