Podatek VAT – Cieszyn

W ramach świadczeń z zakresu rachunkowości, prowadzimy również ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług, zwanego podatkiem VAT. W obowiązku każdego podatnika leży samodzielne obliczenie, sporządzenie i dostarczenie deklaracji podatkowej VAT, a także wpłata należności do właściwego urzędu skarbowego. Podatek VAT jest podstawowym źródłem zasilania budżetu państwa. Rozliczenie podatku od towarów i usług w Polsce obowiązuje od 1993 roku, jednak jego sporządzenie wymaga skrupulatnego prześledzenia dokumentacji firmy. Nasi wykwalifikowani księgowi sporządzą comiesięczne deklaracje podatkowe, wnikliwie określając wszelkie dane, wchodzące w ich skład.

Podatek Vat