Rozliczenia roczne – Cieszyn

Prowadząc własną działalność, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest sporządzić rozliczenie roczne od uzyskanych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bądź innej, która stanowi źródło zysków. Roczne deklaracje podatkowe mają różną formę, która uzależniona jest od tego, skąd pozyskany został dochód. W związku z różnorodnością formularzy podatku dochodowego oraz odmiennych zasad korzystania z ulg podatkowych, oferujemy kompleksową pomoc w sporządzaniu tego typu deklaracji podatkowych. Usługi rachunkowe naszych wykwalifikowanych księgowych obejmują nie tylko Cieszyn, gdzie posiadamy siedzibę naszej kancelarii księgowej, ale również Skoczów, Ustroń i okolice. W ramach przygotowywania rozliczeń rocznych oferujemy:

  • sporządzamy rozliczenia roczne z dochodów uzyskanych w Polsce z działalności oraz z innych tytułów m.in. umów o pracę, zleceń, dywidend itd.
  • rozliczamy dochody uzyskane za granicą z Urzędem w Polsce
  • współpracujemy również z firmą, która rozlicza dochody uzyskane za granicą oraz ustala wysokość zwrotu podatku w krajach takich jak: Austria, Belgia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania.

Rozliczenia roczne