Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) – Cieszyn

Od 01.01.2018 roku wszystkie firmy będą miały obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych. Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie księgi i dokumenty księgowe, które  prowadzone są za pomocą programów komputerowych. Podatnik jest zobowiązany do ich prowadzenia oraz przekazania urzędowi skarbowemu. Obowiązek okazania JPK jest ułatwieniem dla podatników, którzy będą mieli możliwość przekazania informacji księgowych firmy drogą elektroniczną. Wprowadzenie JPK skróci czas kontroli podatkowej, a także w znacznym stopniu ją ułatwi. W ofercie biura rachunkowego Bilans w Cieszynie znajduje się sporządzenie JPK, a także dokładnie prowadzenie dokumentów księgowych firm, w tym księgi handlowej.

Jednolite Pliki Kontrolne