Rozliczenia roczne

  • sporządzamy rozliczenia roczne z dochodów uzyskanych w Polsce z działalności oraz z innych tytułów m.in. umów o pracę, zleceń, dywidend itd.
  • rozliczamy dochody uzyskane za granicą z Urzędem w Polsce
  • współpracujemy również z firmą, która rozlicza dochody uzyskane za granicą oraz ustala wysokość zwrotu podatku w krajach takich jak: Austria, Belgia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania.

Rozliczenia roczne